Počelo ponovno suđenje za Srebrenicu

Preporučujemo

Suđenje za ratne zločine u Kravici kod Srebrenice 1995. godine nastavljeno je danas, nakon pauze, u Specijalnom sudu time što je optuženima ponuđena mogućnost da iznesu odbranu, ali su oni to odbili. Optuženi Aleksandar Dačević i Boro Miletić odbili su da iznesu odbranu. Miletić je rekao da želi da odbranu iznese nakon ispitivanja svjedoka.

Miletićeva odbrana koju je iznio 2015. godine tokom istrage emitovana je kao audio zapis ranije u postupku, a danas je prikazan transkript te izjave. Odbrana optuženog Milivoja Batinice tražila je da se posluša audio zapis izjave Miletića, jer je prema njihovim riječima tužilaštvo na neki način vršilo pritisak na optuženog pitanjima kakvo je: “Da li ste ručkali nešto?”, jer je bio tih.

Sa druge strane, odbrana Miletića rekla je da ne postoje bitne razlike između onoga što je optuženi rekao u audio izjavi i onoga što se vidi u transkriptu, te su se saglasili da se pregleda transkript.

Sudsko vijeće povuklo se na 10 minuta i odlučilo da ipak bude prikazan transkript izjave iz 2015. godine.

Ni optuženi Jovan Petrović nije želio da iznese odbranu, pa je prikazan i transkript njegove izjave iz 2015. godine. On je rekao da će se izjašnjavati kada svjedoci budu ispitani.

I transkript izjave optuženog Dragomir Parović predstavljen je u sudnici.

Optuženi Vidoslav Vasić rekao je da nije “trenutno spreman” da iznese postupku i da se nada da će je iznijeti u daljem toku postupka. Optuženi Milivoje Batinica jedini je, ranije danas, iznuo odbranu.

U odbrani je rekao da nikada nije bio u hangaru u Kravici koji se navodi u optužnici, a u kojem su držani zarobljenici.

On je ponovio da je o hangaru čuo tek iz optužnice i dodao da ni danas ne zna gdje je tačno Kravica. Optuženi je još rekao da je bio prisilno mobilisan, da je bio član trećeg voda a da je “99 posto tog voda bilo dovedeno na silu”, da su odvedeni na obuku na Jahorinu i da je na toj obuci bilo psihičkog maltretiranja.

Batinica je rekao da je njegova četa sa Jahorine prevezena na teren, da im niko nije rekao gdje idu, ali da je to bio rejon Srebrenice.

On je rekao da su obezbjeđivali put od Bratunca ka Konjević polju, da su se tokom noći povremeno čuli pojedinačni pucnji i rafalna paljba iz raznih pravaca. On je dodao da vjeruje da je bio na oko kilometar od Kravice. Batinica je dodao da su se na putu predavali muškarci, muslimani, starosti od 30 do 50 godina, da su oni dolazili iz šume kraj puta i da su ih neki ljudi iz kamiona pozivali da se predaju.

On je dodao da vjeruje da su to (u kamionu) bili pripadnici Vojske Republike Srpske, jer su vikali: “Predajte se, neće vam biti ništa”.

“Vjerovatno su to (ljudi koji su se predavali) bili ljudi koji su se borili, skinuli uniforme, pa se predavali. Mi smo u pretresu, kada smo išli u pretres terena, nailazili na bačene uniforme, oružje, na tri četiri mjesta gdje smo nalazili oružje, kod rovova, bilo je leševa u uniformi”, rekao je Batinica.

On je dodao da su ljudi koji su se predali ulazili u kamion i prevoženi negdje, ali da ne zna gdje i ne zna šta se dogodilo sa njima, a da se kasnije pominjalo da su odvezeni u Bratunac.

Batinica je rekao da su se nakon te noći, kada su obezbjeđivali put, autobusima vratili u školu u Bjelovcu.

On je dodao da druge optužene ne poznaje, a da je neke od njih nekoliko puta vidio. “Ostale pripadnike ja samo kroz maglu mogu da se sjetim. Ljude ne poznajem, nisam se družio sa njima, nismo bili zajednički vod”, rekao je Batinica.

On je rekao da je optuženog Nedeljka Milidragovića vidio dva puta na terenu i da je on bio komandir jednog od četiri voda, kao i da je Golijana vidio kad su krenuli u pretres terena i u povratku na Jahorinu.

Najnovije

Netanyahu: Ovo je početak kraja Hamasa

Izraelski premijer kaže da su se proteklih dana desetine boraca Hamasa predali izraelskim snagama. - Oni polažu oružje i predaju...