- Advertisement -

Policija ponovo zabranila skup radikala u Hrtkovcima

Preporučujemo

Policija je Srpskoj radikalnoj stranci ponovo uručila rješenje kojim se zabranjuje skup te stranke zakazan za 6. maj u Hrtkovcima.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova postupila je u skladu sa presudom Upravnog suda kojom se zaključuje da je Uprava policije, kao drugostepeni organ u odlučivanju da se zabrani skup SRS-a u Hrtkovcima, bila u obavezi da poništi prvostepeno rješenje o zabrani, jer je prijava skupa bila nepotpuna, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Podsjeća se da je Upravni sud nepotpunu prijavu obrazložio činjenicom da je potpisao predsjednik sremskog Okružnog odbora SRS-a, iako se u prijavi navodi da Srpska radikalna stranka organizuje skup, a po mišljenju Upravnog suda ovo lice ne može biti organizator.

Postupajući po ovoj presudi Uprava policije je poništila prvostepeno rješenje kojim se ne dozvoljava skup Srpske radikalne stranke i vratila predmet na ponovno odlučivanje uzimajući u obzir pravno tumačenje Upravnog suda koje je navedeno u presudi.

Organizatoru je naloženo otklanjanje nedostataka iz prijave, što su oni i učinili. Nakon dopune prijave organizatoru je jutros ponovo uručeno rješenje kojim se zabranjuje skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima, piše N1.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Asfaltira se dio trase Marša mira

Marš mira, pješački pohod stazama kojim su se Podrinjci u julu 1995. godine probijali ka slobodnoj teritoriji, nakon dvije...