Porezni obveznici Federacije BiH uplatili više od šest milijardi maraka javnih prihoda

Preporučujemo

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da su porezni obveznici u ovom entitetu u periodu januar -novembar 2023. godine uplatili 6 milijardi 674.319.789 maraka javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 891 milion 598.857 maraka, ili za 15,42 posto, a u odnosu na januar – novembar 2019. godine više za 1 milijardu 878.668.206 maraka ili za 39,17 posto. 

Uplate javnih prihoda u periodu januar-novembar 2023. godine u odnosu na januar-novembar 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

- -

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-novembar 2023. godine je sljedeća:

– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 621.680.912 KM,

– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 591.861.606 KM,

– porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 86.881.379 KM,

– porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 41.824.477 KM,

– zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 422.704 KM,

– takse i naknade naplaćene su u iznosu 693.469.173 KM,

– novčane kazne naplaćene su u iznosu 55.914.456 KM,

– članarine naplaćene su u iznosu 11.502.775 KM,

– ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 4.988.974 KM.

U periodu januar-novembar 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 4 milijarde 563.849.872 maraka.

U strukturi doprinosa za period januar – novembar 2023. godine naplaćeni su:

– doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.557.150.768 KM,

– doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.795.853.625 KM,

– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 210.845.478 KM.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.11.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 100.036 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5 milijardi 375.517.806 maraka.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 445 miliona 625.184 maraka.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru 2023. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 128.672,41 KM , navodi se u saopćenju Porezne uprave Federacije BiH.

Najnovije

BHRT zaprijetio RTV FBiH: Hoće li 7. marta isključiti sve usluge i ugasiti program FTV-a

Menadžment BHRT-a danas je poslao opomenu da će 7. marta isključiti sve usluge i ugasiti program FTV-a, rekao je...