Procjene: 642 miliona osoba sa dijabetesom do 2040. godine 

Preporučujemo

U Sarajevu je u organizaciji Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost  JU Dom zdravlja KS održan drugi simpozij o potrebi prevencije kardiovaskularnih bolesti.

Tokom simpozija predstavljeni su značajni nalazi vezani za metode prevencije moždanog udara kao i prevencije kardiovaskularnih bolesti kod djece i odraslih.

- -

U svom izlaganju primarijus dr Aida Nišić, internist-dijabetolog predstavila je rezultate najnovije LEADER studije, koja je ispitivala uticaj lijeka liraglutid na kardivaskularne ishode  kod pacijenata sa dijabetesom tip 2 , koji su pokazali  da kada se lijek liraglutid doda na standardnu terapiju, kod ispitivanih pacijenata, smanjuje se kardivaskularna smrtnost za 22%.

Prema izlaganju dr Nikšić, obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti ubica broj jedan među pacijentima sa dijabetesom, neophodna je opcija liječenja koja će pomoći kontroli šećera u krvi pacijenta, a takođe spriječiti smrt od kardiovaskularnih oboljenja kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 i visokim kardiovaskularnim rizikom.

Tokom izlaganja o karidovaskularnim rizicima kod pacijenata sa dijabetesom tip 2 prof.dr.sc.med. Jasmin Čaluk, internist kardiolog, naveo je predviđanje da će do 2040. godine  642 miliona osoba imati dijagnosticiran dijabetes. Naglasio je da je dijabetes prepoznat kao zaseban faktor kardiovaskularnog rizika. Za smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti u osoba s dijabetesom neophodna je, prije svega, redovna kontrola visine glukoze u krvi što može drastično da umanji rizik od infarkta, moždanog udara, sljepila, amputacija ekstremiteta i slično. Naveo je i da se smanjenje kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa dijabetesom tip  2 može postići kvalitetnom glikemijskom kontrolom.

- -

Na simpoziju su takođe bile prezentirani nalazi vezani za mogućnost prevencije kardiovaskularnih bolesti u porodičnoj medicini, te predstavljen osvrt na kvalitetu usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Najnovije

Nakon što se uhljebio, Konakovićev Kapo opet na listi za Vijeće, a Adnan, sin odlikovanog šehida, još traži posao!

Za Patriju piše: Rasim Belko Kada smo prije dvadesetak dana objavili priču o Adnanu Čamdžiću, sinu odlikovanog šehida koji nije...