Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika: Predsjednica Suda Jovanović vrši pritisak na Zornića

Preporučujemo

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu obavještava bh. javnost o nezakonitom postupanju predsjednice Općinskog suda u Sarajevu Janje Jovanović, koja mjesecima vrši pritisak na Elvisa Zornića, predsjednika ovog reprezentativnog sindikata za granu državne službe u KS sa preko 750 članova, a koji je inače uposlenik Općinskog suda u Sarajevu.

Predsjednica Jovanović je 23.10.2017. godine donijela rješenje o privremenom premještaju  Elvisu Zorniću, pod obrazloženjem da se za to javila iznenadna potreba i pored činjenice da zbog funkcije koju obnaša i s tim u vezi obaveze poznavanja propisa, vrši premještaj namještenika koji je predsjednik reprezentativnog Sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

- -

Interesantno je obrazloženje da se javila iznenadna potreba za premještaj i pored činjenice da se na sudu nalazi preko 800.000 komunalnih izvršnih predmeta po kojima postupa služba sudskih izvršitelja u kojoj Zornić radi.

Gđa. Jovanović na ovaj način svjesno krši niz zakonskih, podzakonskih i međunarodnih odredbi koje štite sindikalnog povjerenika, a upravo cilj je ove zaštite da se sindikalnim povjerenicima omogući nesmetano sindikalno djelovanje.

Progon se nastavio i jučer prebacivanjem bez rješenja na treće radno mjesto, što je jasan pokazatelj da se radi o namjenskom premještanju radi funkcije koju Zornić obnaša u Sindikatu i želje da se na taj način ušutka članstvo.

Frapantno je da je predsjednica Jovanović prekršila i odredbe konvencije MOR-a 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnom pregovaranju (Međunarodna organizacija rada) koju je BiH potpisala 1993. godine i koja je za zemlje potpisnice iznad svih njihovih zakona.

- -

Konvencija propisuje pravo radnika na odgovarajuću zaštitu od svih postupaka protiv sindikalne diskriminacije u vezi s njihovim zaposlenjem, „a takva zaštita treba spriječiti uslovljavanje zapošljavanja radnika zabranom njegova učlanjivanja u sindikat ili zahtjevom za iščlanjivanje iz sindikata, kao i spriječiti otpuštanje ili bilo koji drugi način diskriminacije i oštećivanja radnika zbog članstva u sindikatu ili sudjelovanja u sindikalnim aktivnostima“.

Ističemo da ovako djelovanje predsjednice Suda prema predsjedniku reprezentativnog sindikata šalje lošu sliku prema drugim poslodavcima, te uljeva potpunu nesigurnost i strah u sindikalno članstvo, a najbitnije ruši dignitet Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika.

Prema Zakonu o radu, bez prethodne saglasnosti Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku predsjednica Suda nije mogla donijeti rješenje o premještaju i zato tražimo da se povuče ovakva odluka. Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu o ovoj situaciji već je izvijestio sve nadležne organe i institucije koje su pozvane da hitno okončaju nezakonito postupanje i progon predsjednika našeg sindikata.

Ovim putem predsjednici Jovanović i svima koji su naštetili predsjedniku Zorniću i našem sindikatu poručujemo da ćemo sve ove nezakonitosti dokazivati u sudskom postupku protiv konačnog rješenja o privremenom raspoređivanju.

(Index.ba)

Najnovije

Nakon 31 godinu od paljenja, miniranja i rušenja sutra svečano otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu

Sve je spremno za sutrašnje otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, koja je zapaljena i minirana 1993. godine, a...