Sarajevska policija oduzela 20 pasa vlasnicima, izrečeno 31.850 KM kazni

preporučujemo

Vetrinarski inspektori u Kantonu Sarajevo u prosjeku mjesečno obrade oko 20 prijava koje se odnose na napade i ugrize pasa, od kojih se četiri do pet uglavnom odnosi na napad i/ili ugriz psa, češće pasa lutalica nego vlasničkih pasa.

Kako su nam kazali iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, najveći broj prijava vezanih za pse ipak se odnosi na uslove držanja pasa u pogledu zanemarivanja, uslova smještaja, ishrane i njege, a nerijetko dobivaju i prijave remećenja javnog reda i mira što je u nadležnosti policije.

– Po prijavi, ako je u nadležnosti ove inspekcije, postupa se u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS, član 30, kojim je određeno da se inspekcijski nadzor vrši u roku od najviše 15 dana i o tome obavještava podnosilac u roku od osam dana – kazali su iz inspekcije.

Nadležnosti inspekcije

Dodali su kako je izvođenje pasa na javne površine jasno propisano odlukama o načinu i uslovima držanja kućnih ljubimaca donesenim na općinskim nivoima, što je sa aspekta provođenja nadzora i kontrole u nadležnosti općinskih komunalnih inspektora uz novčanu kaznu od 100 do 500 KM, ovisno o kojoj općini se radi.

– Kantonalni veterinarski inspektor u skladu sa Zakonom o veterinarstvu FBiH, može sankcionisati vlasnika psa za postupanje suprotno članu 17. Zakona, ukoliko pas nije označen, držalac nema propisanu ispravu o upisu i vakcinaciji protiv bjesnila, kao i ako vlasnik nije prijavio promjenu u vezi sa psom o određenom roku, što se odnosi na nabavku, prodaju, krađu, uginuće i slično – istakli su.

Istim članom određeno je i da “Uvjete i način držanja pasa, divljih životinja i zvijeri, zaštitna sredstva (brnjica i slično), zaštita okoline, te način postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama, kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama propisuje kantonalni ministar nadležan za poslove veterinarstva”.

Međutim, to pitanje nije podzakonski rješeno na nivou kantona Federacije BiH, niti je u nadležnosti veterinarskih kantonalnih inspekcija, već općina.

– Pored toga, i mjesno nadležne policije imaju u skladu sa propisima koji uređuju pitanje sigurnosti, kao i javnog reda i mira, jasne nadležnosti i mogućnost sankcionisanja neodgovornih vlasnika pasa, a vezano konkretno za problematiku (iz)vođenja pasa – naveli su iz inspekcije.

Članom 139. Zakona određeno je da kantonalni veterinarski inspektor obavlja nadzor, pored ostalog, nad provođenjem mjera za otkrivanje i sprječavanje zaraznih bolesti životinja – u slučaju pasa bjesnila prije svega, nadzire uzgoj, životinje u prometu, naređuje mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih i drugih bolesti životinja, te nadzire provođenje mjera za zaštitu ljudi od zoonoza i slično.

– Prema tome, nerelevantno je govoriti o sankcijama veterinarske inspekcije u pogledu provedenih nadzora na okolnosti vođenja pasa na povocu, sa zaštitnom brnjicom ili korpom i slično. S druge strane, način i uslovi držanja i uzgoja pasa predmet su više zakonskih i podzakonskih akata nad kojima provodi nadzor veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Obaveze i odgovornosti vlasnika

Kantonalni inspektori su u okviru do sada provedenih nadzora u ovoj godini, a koji se tiču provođenja obaveza i odgovornosti vlasnika ili držalaca pasa, kao i rada na zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja, u 22 slučaja odredili upravne mjere s ciljem otklanjanja nepravilnosti, odnosno postupanja suprotno relevantnim propisima u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

Zbog kršenja pojedinih odredbi izdavanjem prekršajnih naloga tokom ove godine izrečene su 32 novčane sankcije u ukupnom iznosu od 31.850 KM. Veterinarski inspekori tokom 2021. oduzeli su ukupno 20 pasa zbog nemogućnosti ispunjenja odgovarajućih uvjeta u pogledu smještanja, zaštite i njege pasa.

– Ovdje želimo istaći, u slučaju napada p(a)sa i nanošenju tjelesnih povreda, pas se odmah mora uputiti na trokratni pregled, posmatranje u trajanju od 10 dana koje se provodi u veterinarskim organizacijama. Ti pregledi se provode s ciljem isključivanja bjesnoće i određivanja adekvatnog tretmana povrijeđenih pacijenata koji su zadobili povrede – naglasili su iz inspekcije.

Kakve će biti dalje mjere zavisi od rezultata trokratnog pregleda. Te mjere uključuju i osiguranje sigurnog smještaja, kastraciju, školovanje psa, test poslušnosti i drugo, kako bi se spriječilo da se napad ponovi u budućnosti.

– Ukoliko se u postupku ocjeni da se ne može osigurati odgovarajuće čuvanje, držanje opasne ili potencijalno opasne životinje, psa, životinja se mora eutanizirati sukladno važećim propisima – dodali su.

Jedan slučaj eutanazije

Uključujući slučaj koji je registrovan prije nekoliko dana u ulici Kulovića, gdje su psi izujedali ženu, nakon čega su određene obaveze posmatranja pasa i provođenje ostalih mjera, prema službenoj evidenciji inspekcije, tokom ove godine evidentno je pet slučajeva, gdje je u jednom slučaju odlučeno o eutanaziji sukladno Zakonu o zaštiti dobrobiti životinja.

– Ta procedura provediva je u slučaju pasa poznatih vlasnika, pošto je identitet psa i vlasnika uglavnom poznat, dok je u slučaju pasa lutalica primjena tih odredbi relevantnih propisa otežana i ograničena. Inteziviranje kontrolnih aktivnosti po ukazanoj potrebi, svakako će se planirati kroz planove rada ove inspekcije do kraja 2021. godine – zaključili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Najnovije

Dodik uputio poruku Izetbegoviću i Zvizdiću: To je strašna uvreda RS i srpskom narodu

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, obratio se prije početka Posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Uputio je poruku Bakiru...