Sejo Bukva sazvao sjednicu Skupštine KS

Preporučujemo

Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo (SKS) Sejo Bukva uputio je danas službeni poziv zastupnicima SKS za prisustvo 44. radnoj sjednici koju je zakazao za srijedu 5. septembar ove godine sa početkom u 10:00 sati.

Na ovaj poziv zamjenik predsjedavajuće Bukva se odlučio na osnovu člana 69. Poslovnika Skupštine KS.

Kako je ranije utvrdio Kolegij SKS, na ovoj sjednici bi se trebale razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
 2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;
 3. b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;
 4. Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevu
 5. Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina;
 6. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo.
 7. Prijedlog odluke kojom se usvaja Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01-31.12.2017. godine;
 8. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaljučivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine”, zemljišta označenog kao k.č.br. 496/1, u naravi “voćnjak 3 klase, površine 1700m2, upisanog u z.k. izvadku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu;
 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu;
 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;
 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva za 2017. godinu:
 15. Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ;
 16. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“;
 17. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;
 18. “Apoteke Sarajevo”;
 19. Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 20. Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo;
 21. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;
 22. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
 23. Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;
 24. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo;
 25. Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu;
 26. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo;
 27. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
 28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za 2017. godinu;
 29. Kamerni teatar ’55, Sarajevo;
 30. MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS;
 31. Muzej Sarajeva;
 32. Centar za kulturu Kantona Sarajevo;
 33. Historijski arhiv Sarajevo;
 34. Muzej „Alija Izetbegović“;
 35. Izvještaj o poslovanju KJKP za 2017. godinu:
 36. „PARK“ d.o.o. Sarajevo;
 37. „RAD“ d.o.o. Sarajevo;
 38. „POKOP“ d.o.o. Sarajevo;
 39. „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo;
 40. KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo;
 41. „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo;
 42. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine;
 43. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu;
 44. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;
 45. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;
 46. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;
 47. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;

INFORMATIVNO:

– Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine;

– Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini

– Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018-2020. godina

Najnovije

Teška nesreća u Velikoj Kladuši, muškarac stradao u svom dvorištu

U teškoj saobraćajnoj nesreći u kladuškom naselju Vejinac, Gornji Purići, jedna osoba smrtno je stradala. Kako javlja Radio Velika kladuša,...