SKUPŠTINA KS Pročitajte zastupničko pitanje: Aljoša Čampara traži odgovore o prodaji Termalne rivijere Ilidža

Preporučujemo

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik SDA Aljoša Čampara postavio je zastupničko pitanje vezano za Odluku ( Sjednica Skupštine KS 24. juna 2015. ) o odbijanju kupovine 90% udjela u firmi Termalna rivijera d.o.o. Ilidža, čiji je suvlasnik i suosnivač Kanton Sarajevo. Odgovore je zatražio od Vlade, Ministarstva prostornog uređenja KS i Pravobranilaštva KS.

Čamparino pitanje prenosimo u cjelosti.

- -

“Obzirom da su se u javnosti pojavile oprečne informacije u vezi sa privrednim društvom Termalna Rivjera Ilidža čiji je suvlasnik i suosnivač Kanton Sarajevo, a koje govore o tome da se na zemljištu koje je ugovorom o zajedničkom ulaganju dodijeljeno na korištenje u svrhu izgradnje banjsko-liječilišnog kompleksa, navodno grade stambene zgrade od strane trećih lica,želim postaviti sljedeće zastupničko pitanje nadležnim institucijama sistema vlasti u kantonu Sarajevo, jer smatram da ova Skupština treba znati pravo stanje u privrednom društvu čiji je suosnivač i suvlasnik.

-Kako je moguće da je skupština Kantona Sarajevo donijela odluku o neprihvatanju ponude Terme Čatež kada ta ponuda navodno nije bila u skladu sa Ugovorom o osnivanju D.O.O. Terme Ilidža, tj. sa članom 24. Ugovora koji propisuje da je uslov za prenos udjela tek nakon završetka investicije, a navodno da investicija nikada nije završena??? Kako je Skupština donijela odluku iako za istu nije dobila mišljenje Pravobranilaštva KS koje je umjesto mišljenja koje je dužno dati , dalo izjašnjenje u formi informacije, ma šta to značilo. (pitanje upućeno Skupštini KS,Vladi KS i Pravobranilaštvu KS)

-Da li je Vlada prije utvrđivanja prijedloga odluke o neprihvatanju ponude firme Terme Čatež izvršila analizu ili pribavila informacije u kojoj mjeri je investicija realizirana tj. u kojoj mjeri su izvršene obaveze suosnivača iz ugovora o zajedničkom ulaganju, te da li je izvršena ikakva ekonomska procjena ove ponude???(pitanje upućeno Vladi KS)

-Kanton Sarajevo je suvlasnik i suosnivač privrednog društva Termalna Rivijera u iznosu od 10%, pa se po tom osnovu radi o imovini Kantona, odnosno o imovinskom interesu Kantona, a u slučaju prihvatanja ponude po pravu preče kupnje, Kanton Sarajevo bi postao vlasnik i 90 % udjela koje su imale Terme Čatež, pa se i po tom osnovu radi o imovini i imovinskim interesima Kantona u skladu sa članovima 14. 15. I 16. Zakona o Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo i njegovim nadležnostima.

- -

Kako je moguće da Vlada KS traži mišljenje od Kantonalnog pravobranilaštva jer se radi o imovini Kantona, a Pravobranilaštvo KS odgovori da nije nadležno za davanje mišljenja jer se ne radi o imovini Kantona!?Šta znači i kojim članom Zakona o Pravobranilštvu je propisano da pravobranilaštvo dostavlja akt u formi izjašnjenja Vladi KS, a odbija da dostavi mišljenje za šta je nadležno Zakonom o pravobranilaštvu KS u članovima 14., 15., I 16 istog.???(pitanje upućeno Pravobranilaštvu KS)

-Tražim informaciju na koga je, tj. na koji privredni subjekt je uknjiženo zemljište od 20 hektara, odnosno 200 dunuma koje je prema prvobitnom ugovoru od strane KS dato na korištenje Termalnoj Rivijeri. Radi li se o pravu korištenja ili pravu vlasništva, te da li su tačne informacije da se zemljište već prodaje trećim licima i ako jesu na koji se način takve transakcije vrše.Radi li se to uz saglasnost KS kao suosnivača, Skupštine preduzeća u kojem KS ima suvlasnički udio, te kome pripadaju prihodi od takve prodaje???(pitanje upućeno Ministarstvu privrede i Pravobranilaštvu KS)

-Na kraju tražim da mi se dostavi informacija jesu li objekti koji su izgrađeni u posljednje tri godine, nakon izlaska slovenskog partnera izgrađeni u skladu sa urbanističkom saglasnošću broj:05-04-23/1-3/00 od 15.05.2000.godine koja je sastavni dio ugovora o zajedničkom ulaganju i da li je moguće da se sada u sklopu banjsko lječilišnog kompleksa prave stambene zgrade od strane trećih lica????(pitanje upućeno Pravobranilaštvu KS i Ministarstvu prostornog uređenja KS).

(E.L.)

VEZANI TEKSTOVI

Zapis sa Skupštine Kantona Sarajevo 24. juna 2015.: Kako smo poklonili Terme Ilidža

TERME ILIDŽA Zbog pogrešnih poteza Kanton ostao bez 150 miliona KM: Konaković traži izvinjenje od Efendića, Efendić objavio novu dokumentaciju iz 2015.

AFERE Kako je KS ostao bez 150 miliona KM: Dokumenti o neprihvatanju ponude Terme Čatež su javni, pročitajte obrazloženja

Najnovije

Ambasada: Dodik griješi ako misli da će SAD stajati po strani dok gura BiH ka sukobu

Stvaranje paralelnog izbornog sistema od strane Vlade Republike Srpske (RS) bilo bi neustavno i antidejtonsko, a biračima u RS-u...