Svi učesnici 4. Energetskog samita saglasni: Nužno usvajanje strategije na državnom nivou

Preporučujemo

Usvajanje strategije reforme energetskog sektora na državnom nivou jedna je od ključnih preporuka koje su proizašle iz trodnevne diskusije najrelevantnijih aktera energetskog sektora tokom protekla tri dana na 4. Energetskom samitu u Neumu.

Izvršna i zakonodavna vlast moraju aktivnije raditi na reformi kroz provedbu postojećih strateških dokumenata.

- -

Neovisnost regulatornih komisija je ključna za stabilan i transparentan energetski sektor, a regulatorne komisije trebale bi imati aktivnu ulogu i trebala bi im se dodijeliti nadležnost u energetskoj efikasnosti.

Na putu ka samoodrživom energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini prioritet treba dati energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija, obnovljivim izvorima energije i gasu kao prijelaznom gorivu.

“Vlade i parlamenti trebaju početi raditi da učine energetski sektor transparentnijim i povoljnim za investitore. Prije svega, BiH treba unaprijediti efikasnost postupka ishođenja dozvola za energetske objekte, povećati znanje u administraciji te putem jasnih smjernica pripremiti investitore za investicije”, istakao je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID EIA projekta.

Energetska efikasnost pruža obilje koristi krajnjim korisnicima i može biti pokretač za različite grane domaće privrede. “Zbog toga je nužno strateško planiranje kako bi se efikasno iskoristio potencijal obnovljive energije u BiH, jer upravo reforma postojećeg sistema poticaja može kreirati konkurentno tržište obnovljive energije u BiH», naglasila je Sibylle Strahl, direktorica GIZ projekata „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i “Poticanje energetske efikasnosti u BiH”.

- -

Ovogodišnji samit organizovali su USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Najnovije

Oštra reakcija majki Srebrenice na izjavu ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića

Nakon izjave ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića kako je ”1. Mart povod za rat, a ne dan...