U Čapljini će se obezbijediti stanovi za prognanike iz kampa Tasovčići i alternativnog smještaja

Preporučujemo

Federalna vlada usvojila je prijedlog da općina Čapljina bude naknadno uključena u Projekat CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”, te za realizaciju ovog zaključka zadužila Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

U prognaničkom kampu Tasovčići smještena je 31 porodica sa 55 članova, a na prostoru općine Čapljina je u alternativnom smještaju evidentirano i jedanaest porodica sa 49 članova.

Općina Čapljina je spremna osigurati zemljište, sve dozvole, priključak vode i kanalizacije, te izgraditi pristupne puteve i rasvjetu.

Najnovije

Netanyahu: Ovo je početak kraja Hamasa

Izraelski premijer kaže da su se proteklih dana desetine boraca Hamasa predali izraelskim snagama. - Oni polažu oružje i predaju...