U ZDK u 2017. smanjena krađa šume za 28 posto

Preporučujemo

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o šumskim krađama na području kantona sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja.

Informacijom su prezentirani i analizirani podaci o sječama i krađama drveta, uzrocima i posljedicama tih pojava kao i problemima u njihovom sprečavanju.

Informacijom je posebno istaknut trend smanjenja krađa u odnosu na predhodne godine, a što je rezultat provođenja Operativnog akcionog plana za čiju je izradu i praćenje, nakon usvojene Informacije za 2016. godinu, zaduženo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Na temelju podataka koje je evidentirala Kantonalna uprava za šumarstvo, posječena drvna masa u 2017. u odnosu na 2016. godinu u državnim šumama manja za 3.809 m3 ili 28 posto, što je dovelo do smanjenja procijenjenog iznosa šteta za 445.885 KM ili 53 posto, saopćeno je iz Press službe ZDK-a.

Najnovije

EK objavio kartu na kojoj se BiH “crveni”: “Ovo je oštro upozorenje”

Europska komisija na društvenim je mrežama objavila kartu kojom želi upozoriti na klimatske promjene, a na njoj se posebno...