- Advertisement -

Uvodi se puno radno vrijeme u bh. sudovima i tužilaštvima do 15. maja

Preporučujemo

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je tokom jučerašnje sjednice usvojilo novu Odluku o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini u narednom periodu tokom trajanja pandemije koronavirusa.

U navedenoj Odluci je naglašeno da rad pravosudnih institucija mora biti usklađen sa odlukama nadležnih kriznih štabova i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji nadležnosti svake pojedinačne institucije.

Nadalje je istaknuto da sve odluke o liberalizaciji mjera rada u pravosudnim institucijama moraju biti srazmjerne trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području rada svake institucije koja se mora svakodnevno pratiti te shodno istoj uvoditi ili ublažavati mjere.

“Predsjednici sudova i glavni tužioci imaju obavezu i da preduzimaju sinhronizovane i koordinisane mjere i liberalizuju mjere u području krivične nadležnosti. Takođe su obavezni do 15. maja 2020. godine uvesti puno radno vrijeme onih koji dolaze na posao te odrediti optimalan broj nosilaca pravosudnih funkcija i radnika koji dolaze na posao shodno prostornim mogućnostima svake pojedinačne pravosudne institucije za rad u uslovima socijalne distance te zdravstvene i epidemiološke zaštite svih koji dolaze na posao i lica koja po pozivu dolaze u pravosudne institucije. Svi predsjednici sudova i glavni tužioci su dužni voditi računa i o ravnomjernom opterećenju svih nosilaca pravosudnih funkcija i radnika prilikom pravljenja rasporeda poslova shodno liberalizaciji mjera koje preduzimaju”, istaknuto je na stranici VSTV-a.

Nadalje, sve pravosudne institucije su dužne prije liberalizacije mjera i uspostavljanja novog načina rada obezbjediti dovoljan broj zaštitnih sredstava.

U Odluci je navedeno da pored ostalih preporuka nadležnih epidemioloških, sanitarnih i drugih institucija, zaštitna sredstva posebno trebaju obuhvatati: postavljanje korita za dezinfekciju obuće (dezobarijera) na ulazima u zgradu pravosudne institucije, postavljanje dozatora sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na ulazima u zgradu pravosudne institucije, mjerenje temperature na ulazima u pravosudne institucije, obavezno nošenje zaštitne maske tokom boravka u zgradi pravosudne institucije, zaštitnih rukavica, u skladu sa ukazanom potrebom ili preporukama epidemiološko-sanitarnih službi organizovanje dezinfekcije svih prostorija u zgradi pravosudne institucije, a posebno javno dostupnih prostorija (hodnici, pisarnice, protokoli, prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode, sudnice, prostorije za saslušanje, toaleti i sl.), kao i organizovati preduzimanje drugih preventivno tehničkih mjera za koje se ocijeni da su odgovarajuće za zgradu pravosudne institucije i uslove u njoj.

“Predsjednici sudova i glavni tužioci su takođe dužni sačiniti Plan liberalizacije mjera u institucijama kojima rukovode te isti dostaviti VSTV-u BiH, ministarstvima pravde i advokatskim komorama. U slučaju nepostojanja adekvatnih zaštitnih sredstava neophodnih za liberalizaciju mjera na sudovima i tužilaštvima, predsjednici sudovi i glavni tužioci će o istom obavijestiti nadležna ministarstva pravde te VSTV BiH u cilju obezbjeđivanja ovih sredstava. Takođe je istaknuto da, dok se navedena sredstva ne obezbjede, predsjednici sudova i glavni tužioci neće početi sa liberalizacijom mjera shodno ovoj odluci, već će nastaviti sa dosadašnjim načinom rada shodno ranijim odlukama”, naglašava VSTV.

U Odluci je takođe naglašeno da je ročišta moguće organizovati i zakazivati samo na način i u prostorijama u kojima je moguće obezbjediti adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, vodeći računa o hitnosti predmeta, starosti predmeta te broju učesnika u postupku.

Nadalje, o svim mjerama u organizaciji rada predsjednici sudova i glavni tužioci će obavijestiti VSTV BiH, ministarstva pravde te advokatske komore te istaći jasna uputstva na ulazima u sudove i tužilaštva o načinu ponašanja svih koji ulaze u zgrade pravosudnih institucija.

Konačno, Odluka je na snazi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane virusom Covid-19 u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Klix/index.ba

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Demonstranti u Šri Lanki traže ostavku predsjednika, policija ih otjerala

Policija u Šri Lanki upotrijebila je suzavac i vodene topove da rastjera demonstrante koji su pokušali da se približe...