Vanredna sjednica Vlade KS: Formiran Koordinacioni tim za pitanje migranata

Preporučujemo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Rješenje o formiranju Koordinacionog tima KS za pitanja migranata, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ovaj štab treba da osigura i uredi organizirani i sigurni prihvat migranata, u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima BiH kao i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. I to po pitanjima utvrđivanja pravnog statusa, prava na prihvat, smještaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu kao i načina ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini.

- -

Također, treba razmotriti raspoloživost smještajnih kapaciteta u saradnji sa nadležnim državnim institucijama te pokušati iznaći mogućnost privremenog smještaja migranata u objekte u kojima se mogu obezbijediti prihvatljivi uslovi boravka, kako bi se uspostavio adekvatan institucionalni nadzor u vrijeme njihovog boravka na području Kantona Sarajevo od strane nadležnih institucija.

Ovaj štab je nadležan i za koordiniciju aktivnosti sa UNHCR-om i drugim nadležnim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, s ciljem zakonitog postupanja i ispunjavanja međunarodnih obaveza na planu prihvata migranata i njihovog humanitarnog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Koordinacionog tima KS za pitanja migranata je premijer Adem Zolj, zamjenica je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović, a članovi su: ministar unutrašnjih poslova KS, ministrica zdravstva, ministar pravde i uprave, ministar finansija, policijski Komesar Uprave policije MUP-a KS, komandant civilne zaštite KS, direktorica Direkcije za robne rezerve KS, direktor Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad”, te načelnici općina Kantona Sarajevo, a prema potrebi osigurat će se i pridruženi članovi.

Članovi Vlade KS su od strane Ministarstva unutrašnjih poslova u kontinuitetu bili informisani o pitanju migranata u Kantonu Sarajevo, pa i na današnjoj sjednici. Ovom prillikom su pohvalili pripadnike MUP KS, Uprave policije i komesara zbog profesionalnog i korektnog obavljanja zadataka i poslova u vezi sa ovom problematikom.

- -

Također su od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine (BiH) zatražili da u skladu s njihovim ovlaštenjima poduzimaju adekvatne mjere i o njima informišu niže nivoe vlasti.

Najnovije

Ismail Barlov je novi prvak Evrope na 50 metara prsno!

Ismail Barlov, paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio je zlatnu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu koje se održava u...