Vatrogasci najavljuju proteste: Nećemo dozvoliti usvajanje zakona koji krši naša prava

Preporučujemo

U Sarajevu je danas održana centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, na kojoj su predstavnici Sindikalne organizacije Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo iznijeli niz primjedbi na ove zakonske izmjene kojima se pogoršava materijalni položaj vatrogasaca u Federaciji BiH.

“Poručujemo da ćemo spriječiti usvajanje ovakvog zakona i da će ukoliko se naši prijedlozi ne usvoje doći do protestnog okupljanja vatrogasaca”, kazao je predsjednik Sindikalne organizacije Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo Armin Hrelja.

- -

Dodao je da vatrogasci traže da se ispoštuje presuda Ustavnog suda FBiH o ukidanju člana 114. na način da se sredstva za uvećanje plaće iz članova 112. i 114. ovog zakona obezbjeđuju u budžetu Federacije BiH i dostavljaju kantonu, gradu i općini.

“Uz ovo tražimo i da se sredstva za nabavku opreme izdvajaju iz federalnog budžeta, naravno uz sudjelovanje kantona i općina kako bi vatrogasci imali adekvatne uslove za rad”, rekao je Hrelja te istakao da su odlukom Ustavnog suda nametnute obaveze općinama bez dodjele sredstava potrebnih za njihovo djelotvorno obavljanje.

“Smisao ove sudske odluke nije da se navedene odredbe ukinu već da Federacija BiH za prenesene poslove izvrši prijenos potrebnih finansijskih sredstava kako bi jedinicama lokalne samouprave osigurali odgovarajuća finansijska sredstva za uvećanje plata uposlenicima na poslovima u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi i tijelima uprave civilne zaštite”, pojasnio je Hrelja.

On je upozorio i da je neprihvatljiva predložena zakonska izmjena kojom bi se lice sa visokom stručnom spremom obučavalo za poslove starješine vatrogasne jedinice, te istakao da takvo lice koje bude primljeno za pripravnika može biti samo pripravnik-vatrogasac i polagati pripravnički ispit za vatrogasca.

- -

“Zato predlažemo da kandidat za starješinu profesionalne vatrogasne jedinice i zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice, pod uslovom da je od položenog ispita za vatrogasca prošlo pet godina, polažu ispit za rukovodioca akcije gašenja požara prije postavljanja na radno mjesto starješine profesionalne vatrogasne jedinice ili zamjenika starješine, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana postavljanja na to radno mjesto”. kazao je Hrelja.

Sindikat pruža podršku 

Sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo, u čijem sastavu se nalazi Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo, poručuje da će poduzeti sve što je potrebno kako bi se našlo adekvatno rješenje za sve vatrogasce u cijeloj Federaciji BiH, istakao je predsjednik ovog sindikata Elvis Zornić.

“Ovim putem upućujem poziv svim vatrogascima na jedinstvo i istrajnost u traženju svojih prava. Naš Sindikat će im pružiti svu moguću pomoć na tom putu, kao što je radio i do sada”, dodao je Zornić.

(Index.ba)

Najnovije

Kremlj se oglasio: “Spremni smo za pregovore s Ukrajinom”

Prekinuti mirovni dogovori između Ukrajine i Rusije iz 2022. mogli bi biti temelj za nove pregovore. "No nema znakova da...