ViK: Bez prekida u vodosnabdijevanju za vrijeme obavljanja sehura

Preporučujemo

Uvažavajući potrebe vjernika u mjesecu Ramazanu, Uprava preduzeća donijela je odluku da za vrijeme obavljanja sehura ne vrše nikakve aktivnosti na realizaciji NRW projekta, a koje iziskuju prekide u vodosnabdijevanju.

Ovakva odluka, iako će u znatnoj mjeri usporiti realizaciju planiranih aktivnosti po utvrđenom projektu, donesena je kako bi svi vjernici islamske vjeroispovijesti mogli obavljati sve vjerske potrebe za vrijeme mjeseca Ramazana.

Istovremeno, donesena je i odluka da će se maksimalno intenzivirati sve aktivnosti koje se prema planu realizacije projekta mogu obavljati tokom dana, kako bi se definirani projekat realizirao u što većem obimu.

Zaostaci u realizaciji aktivnosti koje se moraju obavljati u noćnom periodu iza 12 sati a koji budu evidentirani usljed prvobitne odluke će se sustići iza mjeseca Ramazana, maksimalnim pojačanim angažmanom svih zaposlenika koji učestvuju u realizaciji NRW projekta, kako bi se isti realizirao u zadatom periodu do kraja tekuće godine i osigurao dostignuti kontinuitet u vodosnabdijevanju, bez redukcija.

Najnovije

Bandić: Studenti ne smiju biti ping-pong loptica između Vlade KS i Univerziteta!

Pozivam Vladu Kantona Sarajevo da interveniše i osigura izvršenje ugovora koji su studenti potpisali sa Univerzitetom u Sarajevu prije...