Vlada FBiH: 250.000 KM za gašenje Federalnog fonda za pomoć nastradalim od poplava

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Federalna vlada će poduzeti sve aktivnosti u vezi s gašenjem Fonda, u skladu s važećim federalnim propisima.

- -

Za provođenje ovog zakona bit će potrebno osigurati sredstva iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od oko 250.000 KM u svrhu reguliranja neizmirenih obaveza Fonda na ime plaća zaposlenih, kao i za evidentirane obaveze prema dobavljačima, zaključno sa 31.12.2017. godine.

Kako je obrazloženo, članom 17. Zakona o osnivanju ovog fonda propisano je da će, po prestanku potrebe za njegovim radom, Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade, donijeti propis kojim će biti reguliran njegov dalji status i finansijska sredstva zatečena na računu Fonda u tom trenutku.

Kako je od osnivanja Fonda prošlo tri godine i da je, u međuvremenu, prestala potreba za njegovim daljim radom, vodeći računa o racionalizaciji troškova, poduzete su aktivnosti na pripremi zakonskih pretpostavki za gašenje ove institucije. U skladu s tim, Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH je na 13. sjednici održanoj 16.12.2016. godine zatražio da Vlada FBiH pokrene aktivnosti za njegovo gašenje.

(index.ba)

Najnovije

Hapšenje u Višegradu, pronađena plantaža marihuane

Plantaža marihuane pronađena je na području Višegrada odakle je policija oduzela 43 saksije sa stabljikama kanabisa i više od...