Vlada FBiH: Izdvojeno 200.000 maraka za kulturanja dešavanja

Preporučujemo

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, izmijenila Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

- -

Razlozi za nova rješenja su potreba za reformisanjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH potrebno reformirati, kao i što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu. Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uveliko zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe.

Sada je, između ostalog, preciziran član 2. Uredbe te propisana definicija posredovanja u zapošljavanju koje obavljaju privatne agencije. Nova definicija obuhvaća sve radnje i mjere poduzete s ciljem povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje ili one koja traži promjenu zaposlenja s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja isključivo ugovora o radu.

Izmijenjen je i član 5. te su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike data šira ovlaštenja za izdavanje i ukidanje dozvola za rad privatnim agencijama. Dozvola za rad izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. Nakon izdavanja dozvole, ovo ministarstvo upisuje agenciju u Registar privatnih agencija s registarskim brojem i datumom upisa.

Nadalje, privatna agencija kojoj je izdata dozvola, dužna je resornom ministarstvu prijaviti svaku promjenu uvjeta potrebnih za izdavanje ovlaštenja, te na kraju svake kalendarske godine,a najkasnije do 15. januara sljedeće, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz Uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima. Također su propisani slučajevi kada će ministarstvo oduzeti navedenu dozvolu.

- -

Na novi način je uređeno i pitanje obaveza privatnih agencija da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uslove koje ona utvrđuje, te prestanak ovlaštenja za vršenje poslova posredovanja u zapošljavanju i druga pitanja.

Izmijenjena i dopunjena Uredba stupa na snagu narednog dana nakon objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada FBiH je danas prihvatila Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Nacrtu zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, koji je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Slađan Ilić. Vlada smatra da je ovu ideju moguće ostvariti i bez izmjene bilo kojeg propisa, tj. putem javne licitacije i po tržišnoj cijeni i da je donošenje ovakvog zakona nepotrebno.

Vlada Tuzlanskog kantona je dostavila inicijativu za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Radi se o ponovnoj inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenama i dopunama ovog zakona, a koje su pokrenute 2015., 2016. i 2017. godine. Inicijativa se odnosi na dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i to u članu 64. koji utvrđuje organe upravljanja u zdravstvenim ustanovama. Federalna vlada nije prihvatila ovu inicijativu i ostala pri izjašnjenju iz 2015. godine.

Povodom zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, koji je načelnik općine Tešanj podnio Ustavnom sudu FBiH, Federalna vlada je prihvatila Mišljenje Federalnog ninistarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje smatra da članom 49. stav 3. i 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu nisu povrijeđeni ustavnopravni položaj ove općine i principi na kojima je zasnovana. Zahtjev općine Tešanj nije osnovan jer nije povrijeđen princip na lokalnu samoupravu utvrđen Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona, Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

KULTURNIM DRUŠTVIMA UKUPNO 200.000 KM

Federalna vlada donijela je odluke odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 200.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu za finansiranje programa i projekata kulturnih društava Prosvjeta, Preporod, Napredak i La Benevolencija.

Od ukupnog iznosa, za Preporod je planirano 75.000 KM, Napredak 55.000 KM, Prosvjetu 45.000 KM, te La Benevolenciju 25.000 KM.

 

 

 

Najnovije

SIPA vrši pretres: Pronađeno oko 22 kg droge

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su na području Sarajeva pretresli stan i druge prostorije i...