Vlada FBiH odbacuje optužbe Sindikata BH Telecoma

Preporučujemo

Povodom današnje press konferencije Sindikata BH Telecoma Sarajevo, Vlada Federacije BiH je, s ciljem upoznavanja javnosti o stvarnim činjenicama, izdala saopštenje, u kojem se kaže:

“Vlada FBiH odlučno negira navode iznesene na press konferenciji Sindikata BH TelecomaSarajevo o namjeri privatizacije ove kompanije. Obzirom da je ovaj stav Vlade FBiH u više navrata prezentiran javnosti, dezinformacije koje uporno iznosi Sindikat BH Telecoma ne predstavljaju ništa drugo do pokušaj politizacije ovog pitanja u korist SDP-a i drugih opozicionih partija, što je grubo kršenje socijalnog dijaloga.

- -

Kao jedan od dokaza ovakvog ponašanja navodimo činjenicu da je HT Eronet još prije godinu dana smanjio prava svojih uposlenika, a da Sindikat BH Telecoma, koji po zakonu zastupa i ove radnike, kao ni Sindikat HT Eroneta, nije organizirao slične press konferencije niti bilo koje druge vidove protesta.

Pregovarački tim Vlade FBiH je u prethodnom periodu zaključio sve planiranekolektivne ugovore iz drugih područja djelatnosti,u čemuje iskazan visok stupanj saglasnosti Vlade i drugih sindikatada se pregovori vode na bazi argumenata i uz prioritetan cilj očuvanja radnih mjesta. Jedino je Sindikat BH Telecoma uporno odbijao potpisati kolektivni ugovor kojeg jeponudila Vlada, pokušavajući zadržati neodrživo visok nivo prava i privilegija koje su druge konkurentske komanije na domaćem tržištu smanjile kako bi se prilagodile poslovanju u uvjetima opadajućih prihoda i dobiti, što je evidentno i u slučaju BH Telecoma. Zato Sindikat BH Telecoma, a ne Vlada FBiH, snosi isključivu odgovornost za nepotpisivanje kolektivnog ugovora, a umjesto pregovora odlučio se uključiti u izbornu kampanju opozicionih partija na štetu uposlenika u BH Telecomu.

Radi tačnog informiranja javnosti, posebno uposlenika BH Telecoma, ističemo da se tokom pregovora nije instistiralo na smanjenju plaća i takve tvrdnje Sindikata smatramo zlonamjernim. Međutim, uzimajući u obzir opadajuće prihode i dobit predloženo je smanjenje pojedinih naknada na platu, koje su enormno visoke u odnosu na radnike u javnoj administraciji, a posebno u odnosu na one u relanom sektoru.

Ovo smatramo obavezom Vlade FBiH kao većinskog vlasnika kapitala da bi bilo osigurano stabilno poslovanje BH Telecoma i očuvana radna mjesta, što je uvijek bio naš prioritet, ali i kao obavezu da prava uposlenih u javnom sektoru budu postepeno haramonizirana, posebno s pravima radnika u realnom sektoru.

- -

Dok najvećem broju penzionera ostaje nekoliko KM dnevno za podmirenje svih troškova života, Sindikat BH Telecoma insistira da uposlenici u ovoj kompaniji nastave primati, samo po osnovu toplog obroka, više od 12 KM dnevno, da imaju najduže godišnje odmore, da, za razliku od drugih radnika koji mogu računati na otpremninu u maksimalnom iznosu od šest plata, oni po tom osnovu dobiju 100.000 KM i više. Ovakvim ponašanjem Sindikat BH Telecoma, a ne Vlada FBiH, direktno radi na urušavanju ove kompanije, smanjenju njene konkurentnosti i, u konačnici, vrijednosti, a sve na na štetu radnika, nosilaca kapitala i investitora.

Stali u zaštitu Zlatka Hurtića 

Odlučno odbacujemo optužbe na račun ovlaštenog pregovarača Vlade FBiH Zlatka Hurtića. On je svoj posao radio na zadovoljstvo Vlade FBiH, postupajući isključivo u skladu sa strategijom za pregovore koju je usvojila Vlada FBiH i ima njenu punu podršku. Činjenica da je Hurtić uspješno vodio pregovore za zaključenje osam drugih kolektivnih ugovora govori o tome da su problemi na strani pregovarača Sindikata BH Telecoma i njihovom upornom odbijanju da prihvate rješenja koja jedino mogu voditi očuvanju radnih mjesta i razvoju ove kompanije”, kaže se u saopštenju Vlade FBiH.

(Index.ba)

Najnovije

Broj zaposlenih u BiH u martu bio 853.002 osobe, a prosječna neto plaća 1.353 KM

U martu 2024. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 853.002, a od toga 387.022 žena, navode iz...