Vlada “grande koalicije” oživljava Prud

Preporučujemo

Piše: Muharem CERO

Na danas održanoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je kasarnu Ušivak u Hadžićima dala ”na korištenje, bez naknade Vijeću ministara za smještaj migranata”. Nadležna služba je zadužena sačiniti ugovor (sporazum) sa Vijećem ministara i izvršiti primopredaju korisniku.

Valja nam se vratiti natrag. Članom 5, neustavnog zakona o statusu državne imovine na teritoriji RS gotovo istovjetna mogućnost je dokinuta odlukom Ustavnog Suda BiH u predmetu U1/11. Uzurpirajući jednostrano i pravno nasilno svu imovinu u vlasništvu države na ”svojoj teritoriji” neustavni zakon je dozvoljavao da Vlada RS-a može sa savjetom ministara BiH zaključiti sporazum u stupanju na korištenje dijela imovine potrebne institucijama Bosne i Hercegovine, radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti”, a Član 7 istog zakona je predviđao da ”Po prestanku potrebe za korištenjem ustupljene imovine od strane institucija BiH, imovina se vraća u posjed RS-u u zatečenom stanju.”

Gotovo istovjetan model Novalićeva Vlada je danas primijenila rješavajući po zahtjevu ministra Mektića datiranom 14. juna. Nije moguće vjerovati da Vlada SDA-SBB-HDZ nema spoznaje o sadržini i obrazloženju presude Ustavnog Suda BiH, ali je moguće ustvrditi da Ustavnu odluku ne uvažava, krši i u krajnjem izlazi u susret zakonskim rješenjima istovjetnim Dodikovim modelom teritorijalne podjele državne imovine BiH.

Ne slučajno su ponovo u igri Prudska rješenja ustavne budućnosti BiH. Pažljivije praćenje rješavanja pitanja bosanskohercegovačke imovine izvan BiH (a posebno u Hrvatskoj) dala su za pretpostaviti da će se ponovo u igru na mala vrata vratiti modeli Banjalučkog i Sarajevskog sporazuma, a što nije ništa drugo nego surogat izvedba etno-teritorijalne prudske podjele.

Tragedija ubogih migranata je iskorištena za slanje skrivenih poruka o političkoj prihvatljivosti oživljavanja gotovo ”mrtvog” Pruda. Cijena opstanka na vlasti ne bira svoju mjeru, pa stoga priziva i poželjna politička partnerstva, upravo ona koja je Prud dao naslutiti. Manje, u suštini kozmetičke korekcije su prihvatljive.

Najnovije

EK objavio kartu na kojoj se BiH “crveni”: “Ovo je oštro upozorenje”

Europska komisija na društvenim je mrežama objavila kartu kojom želi upozoriti na klimatske promjene, a na njoj se posebno...