- Advertisement -

Započela realizacija LOT-a 1 koji obuhvata sanaciju 11 ulica u općini Novi Grad

Preporučujemo

Na području općine Novi Grad Sarajevo u toku je sanacija i asfaltiranje ulica, a radovi se izvode na prostoru mjesne zajednice „Dolac“ u naselju Buča Potok. Radi se o realizaciji LOT-a 1 koji obuhvata sanaciju jedanaest ulica.

Nakon što je urađena sanacija cete u ulici Safeta Isovića u dužini od oko 70 metara, gdje je postavljen novi tampon i asfaltni sloj, radovi su nastavljeni u ulici Derviša Sude Vražalice. Trenutno se rade iskopi nakon čega će uslijediti postavljanje novog tampona, a potom i polaganje asfaltnog sloja u dužini od 160 metara. Završetkom ovih radova stanovnici ove ulice prvi put će dobiti asfalt do svojih kuća.

Nakon ove ulice slijede radovi u ulici Adema Hubijara u kojoj će izvođač radova firma „Orman“ raditi sanaciju i asfaltiranje ošetećene ceste, a potom i radovi u Cazinskoj ulici od broja 30 do 60, sanacija ulica Harisa Kurtovića od broja 1 do 32, Kenana Demirovića od broja 68 do 54, Avde Hodžića od broja 76 do 60, dijela Kodžine ulice do spoja sa Novopazarskom ulicom, zatim ulice Vejsila Čurčića od broja 51 do 92, te ulice Ramiza Salčina od spoja sa ulicom Aleja Bosne srebrene, kao i izgradnja nosivog potpornog zida u Cazinskoj ulici kod broja 15.

Izgrađen prilazni put stambenoj zgradi 

U sklopu ovog programa izgrađen je prilazni put stambenoj zgradi u ulici Adema Buče kod broja 46 -52. Postojeći makadamski kolovoz je asfaltiran, postavljeni su ivičnjaci, a riješena je i odvodnja površinskih voda, te je riješen dugogodišnji problem stanara koji žive u navedenoj stambenoj zgradi, a ranije su bili prinuđeni koristiti makadamski put.

Programom održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta radit će se asfaltiranje i sanacija 21 ulice, a uskoro će početi relizacija i LOT-a 2 u sklopu kojeg će se raditi još deset cesta koje su dio programa za 2019. godinu, a koji je usvojen na Općinskom vijeću.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

U Londonu večera u čast kulture i kulinarske baštine BiH

U Londonu je u utorak upriličena večera u čast kulture i kulinarske baštine Bosne i Hercegovine, a radi se...