Zvanično saopštenje Ljekarske komore KS: Zašto je prekinuta izborna Skupština

Preporučujemo

Ljekarska/liječnička komore Kantona Sarajevo oglasila se saopštenjem za javnost povodom prekida 5. Izborne Skupštine Komore. Saopštenje koje potpisuje predsjednik Komore dr Raho Spahović prenosimo u cjelosti. 

Dana 26. septembra sazvana je 5. Izborna Skupština Ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo. Dužni smo obavijestiti javnost da je došlo do prekida Izborne Skupštine zbog unaprijed pripremljenog scenarija od strane interesne grupe, čija je upustva potpisao dr Hasan Tanović.

Također, imamo izjave mnoštva delegata na koje je vršen pritisak od strane nekih od članova Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo. Od početka same Skupštine bilo je jasno da se radi o isplaniranom scenariju osporavanja validnosti kandidature pojednih članova koji su ranije delegirani od strane kolega iz njihovih organizacionih jedninica.

Nemoguće je bilo nastaviti rad Skupštine, pa je ista prekinuta zbog gubitka kvoruma, od strane kolega koji nisu željeli da učestvuju u unaprijed kreiranom scenariju. Rad po ovom unaprijed kreiranom scenariju bi bio dalje  kršenje Pravilnika o izboru tijela komore, gdje decidno u članu 21. i  22. stav 2 stoji da se prigovori na rad Centralne izborne komsije postavljaju 48 sati od formiranja kandidatskih listi koji su dostavljene svim delegatima Skupštine u predviđenom roku.

Svjedoci smo da je Izborna Skupština pretvorena u predizborni skup pojedinih političkih opcija u Kantonu Sarajevo, čemu svjedoči i broj kandidata sa izbornih listi koji su prisustvovali Izbornoj Skupštini.

Žalosno, je da pojedni delegati nisu prepoznali dosadašnji rad aktulenog  rukovodstvo Komore i ničim se nisu oglasili o narpetku u proteklom periodu.

Po prvi put Komora je obezbjedila sopstveni  prostor, uredila pravilnike o registrovanju ljekara Komore, izdavanje licenci, po prvi put uredila Komoru u skladu sa pozitivnim zakonskim propsima i uvela Komoru u zakonski okvir. Došlo je do kršenja demokratiskih procedura od jednog broja delgata, koji nisu dozvolili izjašnjavanje o prijedlogu delagata o načinu glasanja, što je bilo u skladu sa Pravilnikom o izborima.

U skladu sa Statutarnim i drugim aktima Komore održat ćemo izbore u narednom periodu, bez unaprijed kreiranog scenarija od strane različitih interesnih grupa, navodi se u saopštenju Komore.

 

 

 

 

 

 

Najnovije

Plakalo: BiH najvjerovatnije sljedeće sedmice dobija kandidatski status

Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo izjavio je da po informacijama s kojima raspolaže iz Brisela, Bosna...