CIK kaznio SDA, Nezavisni blok, Gutića i Kasumovića

Preporučujemo

Danas je Centralna izborna komisija BiH donijela odluke kojim su novčano kažnjena dva politička subjekta i dva kandidata.

“Utvrđeno je da je politički subjekt Stranka demokratske akcije, odgovoran što je Gutić Bego, kandidat ovog političkog subjekta za Skupšinu Tuzlanskog kantona Federacije BiH dana 19.09.2018 godine na predizbornom skupu održanom u mjestu Banovići, mjesna zajednica Banovići selo, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu se, na osnovu odredbe člana 6.7 tačke 1. i primjenom člana 19.9 stav (1) tačka j) Izbornog zakona BiH, izriče novčana kazna u iznosu od 1.000,00KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka)”, saopćeno je iz CIK-a.

- -

“Utvrđeno je da je Gutić Bego, kandidat političkog subjekta Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona Federacije BiH dana19.09.2018 godine na predizbornom skupu održanom u mjestu Banovići, mjesna zajednica Banovići selo, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH, pa mu se u skladu sa članom 6.7 stav (1) tačka 1) i člana 19.9 stav (4) Izbornog zakona BiH, izriče novčana kazna u iznosu od 1.500,00 KM (slovima: hiljadu i petsto konvertibilnih maraka)”, rečeno je iz CIK-a.

“Utvrđeno je da je politički subjekt Nezavisni blok, odgovoran što je Fuad Kasumović,kandidat ovog političkog subjekta za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 13.09.2018 godine tokom pauze u snimanju debatne emisije na N1 televiziji, zbog prijetnji upućenih pristalici drugog političkog subjekta prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 4) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu se, na osnovu odredbe člana 6.7 stav (1) tačke 1. i primjenom člana 19.9 stav (1) tačka g) Izbornog zakona BiH, izriče novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka)”, saopćeno je iz CIK-a, prenosi radiosarajevo.

“Utvrđuje je da je Fuad Kasumović, kandidat političkog subjekta Nezavisni blok za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 13.09.2018 godine tokom pauze u snimanju debatne emisije na N1 televiziji, zbog prijetnji upućenih pristalici drugog političkog subjekta prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 4) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu se, na osnovu odredbe člana 6.7 stav (1) tačke 1. i člana 19.9 stav (4) Izbornog zakona BiH, izriče novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka)”, rečeno je iz CIK-a.

Odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne. Protiv odluka se može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke, rečeno je iz CIK-a.

Najnovije

Opozicija udarila na bolnu tačku

U političkom teatru Sarajeva, poslednja epizoda u kojoj Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider stranke Narod i pravda,...