Javni pozivi za subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa

Preporučujemo

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo jučer je objavilo Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata čiji su objekti priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31. decembra 2017. godine, kao i Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu.

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo je obezbjedilo sredstva u iznosu od 1.001.000 KM a sve ss ciljem poboljšanja kvaliteta zraka, kako bi se korisnici koji koriste čvrsta goriva mogli grijati na plin.

Javni pozivi su objavljeni u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni avaz, kao i na web stranici Kantona Sarajevo.

Detaljnije informacije moguće je dobiti na broj telefona 033 255 278.

Najnovije

Knjiga “Lav bosanski” o Hasanu Čengiću predstavljena večeras u Sarajevu

Knjiga o Hasanu Čengiću "Lav bosanski", koju su priredile Fahira, Halisa, Emina i Sidika Čengić, predstavljena je večeras u...