Općina Novi Grad: Zlatne plakete odbrane Safetu Isoviću, posthumno, i Esadu Pelki

Preporučujemo

Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo na današnjoj je sjednici donijelo Odluku o dodjeli općinskih priznanja „Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo“, koja će biti uručena na manifestaciji obilježavanja Dana odbrane Općine Novi Grad Sarajevo i brda Žuč, koja će održati 8. juna na platou Golog brda.

„Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo“ posthumno će biti dodijeljena ratnom heroju Safetu Isoviću, zamjeniku komandanta Druge viteške brigade, dobitniku najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” i odlikovanja za vojne zasluge sa Zlatnim mačevima.

- -

Rahmetli Safet Isović dao je nemjerljiv doprinos u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i države BiH od agresora. Bio je učesnik svih značajnih bitaka, od čuvenih bitaka na Žuči, zbog kojih je nazvan „Tigrom sa Žuči“ preko Visa, trostruke odbrane Naselja heroja Sokolje, pa sve do bitke za oslobađanje Mijatovića kose, u kojoj je i poginuo 12.06.1993.godine.

Vijeće je donijelo Odluku da se „Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad  Sarajevo“ dodijeli i ratnom komandantu 2. Viteške brigade Esadu Pelki, za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad Sarajevo i BiH u odbrambeno – oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine, kao i organizaciji života i rada građana u ratnim uvjetima.

Esad Pelko dobitnik je najvišeg vojnog odlikovanja „Zlatni ljiljan“ i drugih brojnih priznanja. Zaslužan je za formiranje 1. samostalnog bataljon koji je prošao kroz žestoke borbe na Stupu, Stupskom Brdu i Nedžarićima. Pod njegovom komandom je oslobođen vodovod na Mojmilu i deblokirana Dobrinja. Aktivno je učestvovao u borbama za Otes, Aziće, Stup, a nakon pogibije komadanta  Safeta Zajke, postavljen je na dužnost komadanta 2. Viteške motorizovane brigade.

Kolektivna „Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo“ dodijeljena je Službi javne bezbjednosti Općine Novi Grad Sarajevo, odnosno Četvrtoj policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo, zaslužnim policajcima koji su učestvovali u svim vojnim akcijama koje su vođene na području općine Novi Grad. Jedinice policijskih snaga u zoni odgovornosti 2. Viteške brigade Prvog korpusa Armije RBiH pored redovnih poslova policije u ratnim uvjetima dala je ogroman doprinos u borbenim dejstvima protiv neprijatelja. Jedinice MUP-a među kojima i SJB Novi Grad su prve koje su stale i formirale linije odbrane prema neprijatelju. Za potrebe Teritorijalne odbrane,  a kasnije i Armije RBiH, dale su značajan  broj ljudstva i naoružanja.

- -

Donesena je i Odluka o usvajanju izmjena i dopuna RP „Briješće“ snabdijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda sa Odlukom o njenom provođenju. Ovim izmjenama utvrđeni su planski preduslovi za polaganje primarnog distributivnog cjevovoda iz rezervoara Sokolje trasom novoplanirane saobraćajnice.

Vijeće je usvojilo i odluke o finanansiranju/sufinansiranju projekata humanitarnog karaktera za 2018. godinu, o finansiranju/sufinansiranju projekata NVO za 2018. godinu i Odluku o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novi Grad.

(Index.ba)

Najnovije

Ismail Barlov je novi prvak Evrope na 50 metara prsno!

Ismail Barlov, paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio je zlatnu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu koje se održava u...