Realni rast BDP-a BiH u četvrtom kvartalu protekle godine 1,7 posto

Preporučujemo

Realni rast BDP-a Bosne i Hercegovine u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, iznosio je 1,7 posto.

Agencija za statistiku BiH je objavila da desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP-a u četvrtom kvartalu 2022. od 1,1 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po djelatnostima, u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu od 10,6 posto, te u oblasti informacije i komunikacije od devet posto.

BDP prema rashodnom pristupu u četvrtom kvartalu 2022. na godišnjem nivou zabilježio je rast od 1,7 posto. Realni rast zabilježen je kod svih kategorija – potrošnja domaćinstava 3,2 posto, potrošnje vlade 1,5 posto, bruto investicije 13 posto, izvoz  roba i usluga 16,8 posto i uvoz roba i usluga 20,6 posto.

Najnovije

Sjećanje na 3.000 ubijenih u Višegradu: U Drinu spuštene ruže

U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Višegrad i udruženja porodica nestalih "Višegrad 92" i "Žena – žrtva rata" danas je...