Renesansna arhitektura u Francuskoj se zalagala za oživljavanje ideja antike

Preporučujemo

Renesansna arhitektura je nastala na razmeđu između 15. stoljeća i ranog novog vijeka. Ono za što se novi pravac u umjetnosti zalagao jeste oživljavanje ideja i običaja arhitekata klasične antike.

Glavne odlike arhitekture u doba renesanse bili su oživljavanje antičkih estetskih principa: simetrije, proporcije i harmonije.

U prvim godinama 16. stoljeća Francuska je bila umiješana u ratove na području sjeverne Italije, te su Francuzi, nazad u svoju domovinu, dovodili blago renesansne umjetnosti koje su oteli. Također, „plijen“ su bili i talijanski umjetnici kako bi podučavali nove naraštaje i svojom djelatnošću donijeli dašak renesanse u Francusku.

U daljem period renesansni arhitekti Francuske predvođeni Sebastianom Serilom, preuređuju postojeće zamkove. Francuska arhitektura renesanse dijeli se na Valoj period koji je trajao od 1483. do 1589. godine i Klasični period, koji se završava sa 1715. godinom.

Godine 1475. novi stil se pojavio u prikazivanju i građenju oltara i grobova. Podignuta grobnica Čarla od Anžua njegovom ocu u Le Mans katedrali, kapela St. Lazare u katedrali u Marseju i grobnice djece Čarlsa VIII u Turen katedrali, uređenu od strane Mičela Kolumba, jednog od najvećih umjetnika njegovog doba u Francsukoj, su svakako reprezentni primjeri arhitekture toga vremena. Ono što je posebno bitno spomenuti za taj period jeste da se u crkvenoj arhitekturi zadržala Gotička tradicija koja je ostala duže dominantna uprkos djelatnošću Italijanski prelata u Francuskoj.

Također fascinantnu građevinu toga perioda predstavlja Fontainebleau, omiljenu rezidenciju francuskih kraljeva. Građena je za vrijeme Henrija II u odlikama manirizma. Najznamenitiji dijelovi dvorca su: ovalno dvorište, Belle Cheminee (Galerija Franje I), galerija Henrika II. Uz dvorac se nalazi jedan od prvih francuskih velikih geometrijski formiranih parkova.

Uslijed hirovite i energične monarhije u periodu (1589-1610) i njezinom Florentinskoj kraljici, Mariji Mediči, arhitektura će ući u nov period aktivnosti i u nov stepen razvoja. Bez pretjeranog šarma perioda rane renesanse doba Luisa XIV, uočava se utjecaj Baroka.

Najnovije

Napeto na sjeveru Kosova, kao jedno od rešenja pominju se i novi izbori

Kako javljaju reporteri N1, u Zvečanu i u Leposaviću je od jutros primjetno pojačano prisustvo snaga KFOR. Snage KFOR...