SDP: Prepisivanjem i lošim zakonskim rješenjima do (ne)zaštite prijavitelja korupcije u režiji SDA-SBB HDZ vlasti

Preporučujemo

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine upozorava da se iza navodnog velikog uspjeha Vlade Federacije BiH koja je predložila Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, krije još jedna prevara.

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH predvođena SDP-om još u novembru 2012. godine započela aktivnosti na pripremi Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije. Zakon je tada pripremljen u saradnji sa nevladinim sektorom i usvojen u formi nacrta u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

- -

Nakon toga, provedena je javna rasprava na osnovu usvojenog nacrta i formiran prijedlog zakona koji je 2014. godine bio pripremljen za usvajanje i početak primjene kako bi se pružila adekvatna i konkretna zaštita osobama koje prijavljuju korupciju. Pripremljeni prijedlog zakona bio je usaglašen sa svim međunarodnim standardima i dobrim praksama i nudio je sveobuhvatnu zaštitu, putem konkretnih i autentičnih rješenja pravne i institucionalne zaštite prijavitelja korupcije.

Zakon je bio zamišljen kao dio seta antikoruptivnih zakona i trebao je u sinergiji sa Zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala i Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, stvoriti sveobuhvatni pravni okvir za efikasnu borbu protiv korupcije.Nakon dolaska nove vlasti i formiranja Vlade Federacije BiH predvođene SDA i HDZ aktuelna vlast donosi nerazumnu odluku da povuče Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije iz parlamentarne procedure.

Nakon toga je uzaludno utrošeno četri pune godine da bi se pred same izbore 2018. godine vlast SDA-SBB i HDZ sjetila ovog zakona, i to tako da je jednim dijelom prepisala tekst zakona koji je ranije sačinjen u doba Vlade predvođene SDP-om BiH, dok je drugi dio prepisan iz Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju Republike Srpske!Na ovaj način ne samo da se aktuelna vlast obrukala i pokazala elementarno nepoznavanje materije zaštite prijavitelja korupcije, nego je jasno stavila do znanja kakvu viziju borbe protiv korupcije ima.

Vlast je prepisivanjem zakona uništila samu suštinu tj. vrlo kvalitetna rješenja koja su bila pripremljena u prethodnom periodu, čime će osobe koje se usude prijaviti korupciju biti ostavljene u vrlo nezavidnom položaju, jer je nemoguće da se zakonom koji je rezultat mehaničkog preuzimanja dijela zakonskih rješenja iz Republike Srpske ostvari zakonska zaštita prijavitelja korupcije. Na primjer, predloženi zakon se isključivo odnosi na štetne radnje odgovornih osoba prema prijaviteljima korupcije, dok se izostavljaju izabrani ili imenovani dužnosnici u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Postavlja se pitanje kakva je to zaštita ako nosioci političke vlasti neometano mogu vršiti pritisak na prijavitelje korupcije?! Isto tako, predloženi zakon predviđa da će se interna zaštita prijavitelja poduzeti tako što će odgovorna osoba biti dužna da zaštiti prijavitelja. Kako, to očigledno ni sama vlast, koja je pripremila ovakav nakaradan zakon ne zna?!

- -

Niz je drugih primjera gdje se vidi kako se radi o jako lošem tekstu zakona, što i ne čudi uzimajući obzir da se radi o lošem plagijatu i nipošto se ne smije desiti da jedan ovako važan zakon bude odobren od strane Parlamenta Federacije BiH. Pozivamo Vladu FBiH da povuče tekst zakona iz parlamentarne procedure, jer je on rezultat plagiranja, pri čemu je namjerno ili iz neznanja izostavljen niz jako važnih mehanizam zaštite koji su bili predviđeni u ranijem prijedlogu zakona. Pozivamo ih također da ne dovode građane u zabludu da će ovakav zakonski tekst ponuditi bilo kakvu zaštitu osobama koje u javnom interesu žele istinski prijaviti korupciju, jer ih ponuđena rješenja samo mogu dovesti u gori položaj nego što ga sada imaju bez bilo kakvog zakona, saopćeno je iz SDP-a BiH.

Najnovije

Francuska odbila zahtjeve ruskih novinara za akreditacijom, iz Kremlja poručili da je to neprihvatljivo

  Kremlj je u ponedjeljak objavio da je odluka Francuske o tome da odbije akreditovati neke ruske novinare za ovogodišnje...