Usklađivanje zakona sa legislativom EU ključni za regulisanje sektora gasa u BiH

Preporučujemo

Usklađivanje državnog i entitetskih zakona sa legislativom Evropske unije ključni je korak ka regulisanju sektora gasa u Bosni i Hercegovini, zaključak je konferencije Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini koja je početkom sedmice održana na Jahorini u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije.

Oko stotinu stručnjaka iz svih relevantnih kompanija i donosilaca odluka iz nadležnih institucija također su naglasili nužnost definisanja pozicije gasa kao energenta u energetskoj strategiji u BiH, gradnju novog interkonektivnog transportnog gasovoda BiH – region, te nastavak transparentne komunikacije svih relevantnih aktera kao neophodne mjere za reformu sektora gasa.

Direktor projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA), Ognjen Marković, istakao je da su na konferenciji vođeni veoma konstruktivni razgovori i da se samo takvom komunikacijom može doći do kvalitetnih rješenja za regulisanje sektora gasa.

“Sve diskusije koje smo vodili na konferenciji ugradit ćemo u prijedloge izvještaja koji trenutno pripremamo, a koji se tiče potencijalnih pravaca razvoja gasne mreže u regionu i Bosni i Hercegovini, primarne legislative, tarifne metodologije i slično. Želimo sa svim relevantnim akterima usaglasiti ovaj izvještaj i tako dobiti jedinstven dokument koji može biti vodilja u budućnosti”, naveo je Marković te dodao da regulisan sektor gasa ujedno otvara i mogućnost novih investicija.

“Usklađivanje regulativa je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine koju nalaže Treći energetski paket EU. Neispunjavanje ove obaveze podrazumijeva onemogućen pristup novcu iz EU fondova”, kazao je Marković.

Projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već četiri godine održava u Neumu.

Najnovije

Turski ambasador Girgin pozvao učenike iz BiH da se prijave: “Stipendije Turkiye” nude velike mogućnosti

Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin pozvao je sve buduće studente iz Bosne i Hercegovine da...